Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện
3.213.600 621 40.641

Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia
857.977 520 21.551

Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

Truyện tranh Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới
11.149.376 3.826 79.319

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Truyện tranh Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế
1.881.783 394 27.751

Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế

Truyện tranh Ninita Yêu Dấu
433.024 264 16.107

Ninita Yêu Dấu

Truyện tranh Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan
619.330 289 12.975

Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan

Truyện tranh Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi
3.531.745 1.242 31.462

Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
31.617.900 2.137 54.129

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Ba Người Anh Trai Của Tôi Là Bạo Quân
6.613.935 1.103 68.184

Ba Người Anh Trai Của Tôi Là Bạo Quân

Truyện tranh Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú
4.349.886 2.004 60.263

Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
10.612.646 3.466 56.727

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Xung Hỉ Vương Phi
3.642.848 928 48.897

Xung Hỉ Vương Phi

Truyện tranh Nguyên Long
43.646.360 6.587 74.492

Nguyên Long

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
41.341.025 6.014 88.034

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới
1.844.722 812 19.582

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc
1.521.121 542 30.487

Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
54.571.365 12.337 126.017

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
58.282.810 10.421 65.698

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tôi Là Mẹ Kế Của Nam Chính
4.575.650 1.064 43.093

Tôi Là Mẹ Kế Của Nam Chính

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
2.449.108 1.222 27.925

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn
2.534.044 4.127 36.284

Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Truyện tranh Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em
3.904.269 3.072 76.511

Phương Pháp Làm Chồng Hướng Về Phía Em

Truyện tranh Manh Động Thú Thế
4.220.101 1.722 48.860

Manh Động Thú Thế

Truyện tranh Thiên Ma Phi Thăng Truyện
1.035.651 1.384 23.455

Thiên Ma Phi Thăng Truyện

Truyện tranh Đại Đích Nữ Trọng Sinh Về Báo Thù
181.694 81 7.168

Đại Đích Nữ Trọng Sinh Về Báo Thù

Truyện tranh Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!
4.051.458 1.235 38.372

Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

Truyện tranh Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ
7.179.070 2.860 90.615

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Truyện tranh Hãy Để Tôi Được Hiểu Em
6.286.689 2.323 61.575

Hãy Để Tôi Được Hiểu Em

Truyện tranh Cô Vương Quả Nữ
986.998 525 27.948

Cô Vương Quả Nữ

Truyện tranh Thê Vi Thượng
3.169.094 1.975 22.160

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Thượng Thực
86.222 89 4.698

Thượng Thực

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
5.782.894 2.478 60.605

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Hoàng Đế Đảo Ngược Thời Gian
1.297.739 312 20.965

Hoàng Đế Đảo Ngược Thời Gian

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
2.111.583 1.063 33.727

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
3.054.366 1.297 29.136

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Thái Tử Có Vị Tâm Trên Người
903.123 316 25.138

Thái Tử Có Vị Tâm Trên Người

Truyện tranh Tư Sủng Âm Dương Phi
649.532 173 12.195

Tư Sủng Âm Dương Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
6.242.076 1.501 39.961

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà
1.791.435 985 33.913

Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà

Truyện tranh Đệ Nhất Võ Sư, Baek Cao Thủ
944.354 681 28.578

Đệ Nhất Võ Sư, Baek Cao Thủ

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
18.511.672 4.189 56.703

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
9.009.404 5.429 85.726

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Tiểu Thư Scarlet
177.202 155 11.341

Tiểu Thư Scarlet

Truyện tranh Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi
42.838 92 1.852

Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi

Truyện tranh Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí
6.881.949 1.668 65.014

Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
13.852.935 1.658 37.755

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu
788.058 479 24.982

Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

Truyện tranh Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng
1.993.953 1.087 34.155

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng