Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
34.416.616 4.557 76.440

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
3.371.999 1.816 51.622

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
53.114.320 10.312 63.672

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Nguyên Tôn
125.052.373 27.341 152.901

Nguyên Tôn

Truyện tranh Ta Chẳng Làm Gì Cũng Vô Địch
1.634.519 1.147 25.540

Ta Chẳng Làm Gì Cũng Vô Địch

Truyện tranh Gantz Edo
851.575 463 5.984

Gantz Edo

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
8.002.835 3.702 74.386

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
60.784.079 8.746 94.287

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước
2.450.692 5.078 43.155

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
143.704.388 26.472 156.925

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
36.118.687 21.939 134.990

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Nhất Nhân Chi Hạ
3.614.826 272 7.444

Nhất Nhân Chi Hạ

Truyện tranh Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ
6.029.172 4.157 106.213

Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ

Truyện tranh Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện
3.215.840 623 40.664

Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
28.466.901 7.217 90.465

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
72.814.927 29.666 189.050

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
11.600.012 22.771 118.113

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
20.699.623 9.094 111.590

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Các Ngươi Tu Tiên Còn Ta Rút Thẻ
114.606 183 5.865

Các Ngươi Tu Tiên Còn Ta Rút Thẻ

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
29.301.465 12.779 125.067

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia
859.196 520 21.590

Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

Truyện tranh Boss Sát Thủ Dưỡng Hồ Yêu
1.540.224 1.038 46.600

Boss Sát Thủ Dưỡng Hồ Yêu

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
2.051.040 1.962 45.671

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
5.869.443 3.829 74.134

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
12.937.836 2.796 66.093

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
18.038.039 9.410 109.646

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới
11.151.943 3.828 79.356

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Truyện tranh Ô Nha
2.956.149 645 10.530

Ô Nha

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
20.818.776 10.254 84.822

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
20.576.197 3.725 46.569

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
12.936.625 4.356 36.469

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
102.561.493 38.134 214.628

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động
4.130.858 2.985 64.991

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động

Truyện tranh Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
961.686 1.793 23.680

Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
512.606.488 122.382 263.196

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
16.904.852 5.430 97.074

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
228.555.169 31.140 153.136

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Yêu Thần Ký
154.524.523 25.923 146.012

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
52.543.988 19.397 90.722

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tôi trở thành CEO ở thế giới khác
48.503 89 2.161

Tôi trở thành CEO ở thế giới khác

Truyện tranh Ninita Yêu Dấu
433.128 264 16.107

Ninita Yêu Dấu

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
88.747.289 32.676 131.334

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan
619.858 289 12.979

Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan

Truyện tranh Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng
448.877 255 15.741

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Rồng

Truyện tranh Hỏa Tinh Công Chúa: Con Đường Nghịch Tập Của Đại Tiểu Thư
39.803 124 3.572

Hỏa Tinh Công Chúa: Con Đường Nghịch Tập Của Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch
3.788.626 7.333 88.738

Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch

Truyện tranh Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
8.950.213 5.261 34.693

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Truyện tranh Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị
4.642.377 3.118 47.937

Lưng Dựa Núi Lớn Đứng Vững C Vị