Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
34.418.839 4.559 76.472

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
53.116.224 10.313 63.680

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Nguyên Tôn
125.056.047 27.341 152.910

Nguyên Tôn

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
191.799.309 39.623 152.030

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
8.007.000 3.709 74.435

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
60.785.634 8.748 94.300

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
12.937.192 4.356 36.475

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới
11.154.165 3.830 79.379

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
18.040.396 9.415 109.663

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
5.871.420 3.834 74.141

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
963.183 1.794 23.702

Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
16.907.549 5.432 97.082

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
228.558.511 31.141 153.138

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
52.545.268 19.401 90.723

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch
3.791.017 7.337 88.763

Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch

Truyện tranh Trở Lại Thời Kì Đồ Đá
603.071 512 8.498

Trở Lại Thời Kì Đồ Đá

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
16.534.616 2.395 52.205

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
35.473.839 6.296 82.066

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Con Trai Út Huyền Thoại Nhà Hầu Tước
2.255.816 1.543 44.977

Con Trai Út Huyền Thoại Nhà Hầu Tước

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
7.618.534 2.513 41.071

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
64.324.757 11.022 114.569

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tân Hỗn Độn Kiếm Thần
3.271.854 1.783 44.900

Tân Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
125.552.257 46.346 145.668

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vô Tận Thôn Phệ
40.366 328 6.133

Vô Tận Thôn Phệ

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
18.457.388 2.823 57.555

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Độ Kiếp
1.798.592 1.216 38.087

Bắt Đầu Từ Độ Kiếp

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
2.149.340 1.816 31.030

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
34.685.447 6.589 75.229

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
65.033.218 10.701 77.683

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
11.950.360 2.348 33.125

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
96.444.199 9.412 120.608

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
52.627.225 13.191 97.661

Tôn Thượng

Truyện tranh Thú Thụ Bất Thân
3.377.432 2.635 22.725

Thú Thụ Bất Thân

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
93.838.436 14.938 119.869

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Kimi wa Shinenai Hai Kaburi no Majo
181.381 570 7.673

Kimi wa Shinenai Hai Kaburi no Majo

Truyện tranh Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết
1.099.620 1.762 26.656

Không Có Đạo Lữ Sẽ Chết

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
7.754.040 3.233 60.178

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Bạn Gái Ăn Thịt Người
60.183 120 640

Bạn Gái Ăn Thịt Người

Truyện tranh Tu Sĩ Trị Liệu Thái Dương
443.147 433 10.800

Tu Sĩ Trị Liệu Thái Dương

Truyện tranh Thế Giới Hậu Tận Thế
1.400.511 1.892 48.062

Thế Giới Hậu Tận Thế

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
1.141.328 725 19.939

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Đế Bá
2.063.700 3.800 44.025

Đế Bá

Truyện tranh Biệt Khúc Cuối Cùng.
293.790 105 4.434

Biệt Khúc Cuối Cùng.

Truyện tranh Shounen no Abyss
2.253.105 2.933 13.096

Shounen no Abyss

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
33.621.074 8.120 97.250

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh MOMO: The Blood Taker
1.381.113 1.160 12.967 Đủ bộ

MOMO: The Blood Taker

Truyện tranh Đại Đạo Triều Thiên
1.803.240 1.856 23.050

Đại Đạo Triều Thiên

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
78.789.475 12.161 97.373

Ngạo Thị Thiên Địa