Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước
2.437.529 4.907 42.972

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
143.683.867 26.460 156.857

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
7.974.575 3.661 74.064

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
36.103.222 21.917 134.930

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Nhất Nhân Chi Hạ
3.608.361 267 7.338

Nhất Nhân Chi Hạ

Truyện tranh Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ
6.018.670 4.140 106.109

Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ

Truyện tranh Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện
3.206.539 615 40.563

Mau Xuyên Không Rửa Tội Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Quý Cô Khó Gần
8.262.044 3.197 111.811

Quý Cô Khó Gần

Truyện tranh Tôi Đã Mệt Rồi
2.088.647 496 32.815

Tôi Đã Mệt Rồi

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
28.454.885 7.213 90.389

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
72.739.369 29.546 188.673

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
11.581.859 22.716 117.972

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
20.683.124 9.069 111.542

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Các Ngươi Tu Tiên Còn Ta Rút Thẻ
102.846 171 5.362

Các Ngươi Tu Tiên Còn Ta Rút Thẻ

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
29.281.213 12.722 124.948

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Siêu May Mắn
55.082 144 4.581

Siêu May Mắn

Truyện tranh Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia
852.655 518 21.456

Bắt Đầu Hủy Hôn Để Công Lược Vương Gia

Truyện tranh Boss Sát Thủ Dưỡng Hồ Yêu
1.537.544 1.034 46.548

Boss Sát Thủ Dưỡng Hồ Yêu

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
2.039.601 1.949 45.601

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
5.855.015 3.800 74.027

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Tìm Lại Camellia
276.497 153 5.193

Tìm Lại Camellia

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
12.927.950 2.791 66.046

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
18.025.104 9.394 109.576

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới
11.137.728 3.819 79.175

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
20.809.120 10.235 84.771

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Ô Nha
2.949.949 644 10.483

Ô Nha

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
102.526.655 38.080 214.544

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
20.569.758 3.719 46.545

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi
6.466.276 2.734 88.983

Ôm Khẩn Tiểu Mã Giáp Của Tôi

Truyện tranh Xin Chào, Bạn Học Thụ Động
4.127.804 2.980 64.961

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động

Truyện tranh Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật
951.065 1.775 23.535

Đại Sư Huynh Không Có Gì Nổi Bật

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
512.528.611 122.329 263.155

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt
1.544.867 875 19.659

Xếp Hạng Bắt Nạt

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường SS4
1.200.862 527 20.347

Bá Chủ Học Đường SS4

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
16.888.357 5.428 97.031

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
228.533.037 31.133 153.105

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Công Chúa Chloe
5.804.343 1.798 43.839

Công Chúa Chloe

Truyện tranh Yêu Thần Ký
154.507.850 25.920 145.978

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
52.535.808 19.386 90.680

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thực Ra Tôi Mới Là Thật
9.649.411 4.337 104.100

Thực Ra Tôi Mới Là Thật

Truyện tranh Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế
1.877.480 394 27.736

Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế

Truyện tranh Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ
8.493.910 6.010 123.831

Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ

Truyện tranh Tôi trở thành CEO ở thế giới khác
47.668 89 2.138

Tôi trở thành CEO ở thế giới khác

Truyện tranh Ninita Yêu Dấu
432.449 264 16.092

Ninita Yêu Dấu

Truyện tranh Ác Nữ Cần Bạo Chúa
4.558.490 1.371 70.127

Ác Nữ Cần Bạo Chúa

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
3.213.227 3.306 37.782

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
88.737.685 32.669 131.315

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Cô Em Gái Quý Giá Của Nhân Vật Phản Diện
10.964.124 5.345 120.977

Cô Em Gái Quý Giá Của Nhân Vật Phản Diện